पदाधिकारी नामावली

यस सुदूरपश्चिम विकास आयोग अन्तर्गतका कार्यालयहरुको कर्मचारी विवरण यस प्रकार रहेको छ ।

सि.नं.  पदाधिकारीको नाम   पद  कैफियत
डा. प्रभु बुढाथोकी   मानानीय सदस्य, रा.यो.आयोग अध्यक्ष

 

श्री राज बहादुर गिरी सदस्य मिति २०७३/३/२२ को निर्णय

(प्रधानमन्त्रीस्तर) अनुसार सदस्य तोकिएको

श्री ममता प्रशाद चौधरी  सदस्य

मिति २०७३/३/२२ को निर्णय

(प्रधानमन्त्रीस्तर) अनुसार सदस्य तोकिएको

श्री पुष्पा नेगी सदस्य मिति २०७३/३/२२ को निर्णय

(प्रधानमन्त्रीस्तर) अनुसार सदस्य तोकिएको

श्री रविन्द्र कुवँर  सदस्य

मिति २०७३/४/१३ को निर्णय

(प्रधानमन्त्रीस्तर) अनुसार सदस्य तोकिएको

श्री पवित्रा विश्वकर्मा सदस्य

मिति २०७३४/१३ को निर्णय

(प्रधानमन्त्रीस्तर) अनुसार सदस्य तोकिएको

सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य पदेन
सचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य पदेन
प्रतिनिधि, गरिबी निवारण कोष सदस्य पदेन
श्री राम शरण सापकोटा सदस्य–सचिव

 

सुदूरपश्चिम विकास आयोगको सचिवालय

क्र.  कर्मचारीको नाम पद     कैफियत
श्री जनकराज जोशी निमित्त कार्यकारी निर्देशक भुमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय बाट काज
श्री भोजराज भट्ट शाखा अधिकृत जि.वि.स.को कार्यालय दार्चुला बाट काज
श्री विष्णु पोख्रेल नायब सुब्बा लोक सेवा आयोग, सु.प.क्षे.का.दिपायल बाट काज
श्री टोल प्रशाद पोख्रेल लेखापाल म.ले.नि.कार्यालय बाट काज
श्री महेशराज विष्ट खरिदार जि.वि.स.को कार्यालय डोटी बाट काज
श्री प्रेमनाथ यादव कम्प्यूटर अपरेटर सेवा करार
श्री करन सिंह साउद हलुका सवारी चालक सेवा करार
श्री धर्म बहादुर विष्ट कार्यालय सहयोगी सेवा करार
श्री शिव गौरी चौधरी कार्यालय सहयोगी सेवा करार
१० श्री बिमल टमटा कार्यालय सहयोगी सेवा करार
११ कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी सेवा करार

 

हाल सम्म मनोनित भएका आयोगका अध्यक्षहरु

क्र.  कर्मचारीको नाम पद     कैफियत
श्री जगदीश बहादुर पाल अध्यक्ष २०६९ मंसीर २९
श्री विजय बहादुर कुवँर अध्यक्ष २०७१ चैत्र ४

 

हाल सम्म कार्यरत कार्यकारी निर्देशकहरु

क्र.  कर्मचारीको नाम पद     अवधि देखि   अवधि सम्म
श्री फुलगेन प्रधान कार्यकारी निर्देशक  २०६९ मंसीर २०७३ माघ १५
श्री जीवन प्रभा लामा कार्यकारी निर्देशक २०७३ माघ १५ २०७३ असार २७
श्री राम शरण सापकोटा कार्यकारी निर्देशक २०७३ साउन ४ हाल सम्म