Socio Economic Atlas

७ नं.प्रदेशका ९ वटै जिल्ला अन्र्तगतका गाउँपालिका र नगरपालिकाको शिक्षा, स्वास्थय, जनसंख्या, वनजंगल, खनिज, नदि, सडक लगायतका सूचनाहरु नक्शामा देखिने गरी तयार गरि एट्लसका रुपमा प्रकाशन गरिएकोले क्षेत्र सम्वन्धि जानकारी राख्न चाहने र ७ नं.प्रदेशको भावी योजना तर्जुमामा संलग्न सरोकारवालाका साथै शिक्षक विद्यार्थी आम नागरिक सबैका लागी यो एटल्स उपयोगी रहेकोछ ।
थप जानकारीको लागि ……
Click Here