आर्थिक विकासको मार्गचित्र र वैग्यानिक व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठीको विस्तृत विवरण